Majsterkowanie

Czy można naciąć dolną część legara?

Niezależnie od tego, czy chcesz umieścić kable do oświetlenia sufitowego, czy też chcesz poprowadzić przewody przez podłogę nad sufitem, będziesz musiał znaleźć sposób na obejście legara. Ponieważ jednak legar ma kluczowe znaczenie dla zachowania integralności strukturalnej budynku, nacinanie jego dolnej części może być niebezpieczne.

Można bezpiecznie wyciąć dolną część legara bez narażania wytrzymałości sufitu, ale należy przy tym przestrzegać odpowiedniej procedury. Istnieją wymagania dotyczące głębokości, szerokości i przestrzeni dla bezpiecznego wycięcia dolnej części legara.

W tym artykule omówię, gdzie można naciąć legar i jak zrobić to prawidłowo. Wyjaśnię również kilka wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i wymogów prawnych, które należy wziąć pod uwagę podczas nacinania legarów. Zaczynajmy!

Jak naciąć dolną część legara

Aby naciąć spód legara, należy wziąć pod uwagę głębokość nacięć, miejsce wykonania otworu i sposób utrzymania integralności strukturalnej legara podczas całego procesu. Większość wykonawców zaleca znalezienie alternatywy dla nacinania, jeśli to możliwe, ale w niektórych przypadkach nacinanie może być jedyną opcją.

Przed rozpoczęciem należy zawsze zaznaczyć obszar, w którym będą wykonywane nacięcia. Będziesz musiał przestrzegać prawidłowych wytycznych dotyczących nacinania i unikać zbyt głębokiego lub zbyt bliskiego środkowej jednej trzeciej legara.

Zawsze bierz pod uwagę te czynniki podczas nacinania dolnej części legara:

Dokładne zbadanie legara

Przed rozpoczęciem nacinania należy dokładnie sprawdzić legar i sprawdzić, czy nie ma w nim żadnych wad konstrukcyjnych. Jeśli legar jest zbyt wąski, wykonanie nacięć może być niemożliwe, ponieważ spowoduje to problemy konstrukcyjne.

Najważniejszą wskazówką dotyczącą nacinania legarów jest to, że nie można nacinać tylko środkowej jednej trzeciej. Dlatego też należy zmierzyć legar i podzielić go na trzy równe części. Dwie części znajdujące się najbliżej filaru nośnego lub ścian można naciąć, ponieważ te części mają większe wsparcie strukturalne.

Po sprawdzeniu dopuszczalnego obszaru, w którym można wykonać nacięcia, będziesz lepiej przygotowany do podjęcia decyzji, czy możesz wykonać tę pracę.

Określenie idealnej głębokości nacięcia

Następnym krokiem jest obliczenie położenia wycięcia na podstawie jego wysokości od dołu i góry legara. Wymagania dotyczące głębokości nacinania różnią się w zależności od położenia otworów.

  • Podczas nacinania dalej od końca legara, można naciąć maksymalnie jedną szóstą głębokości legara, ponieważ te części są bardziej podatne na zginanie. Należy jednak unikać nacinania środkowej jednej trzeciej legara, bez względu na to, jak płytkie jest planowane nacięcie.
  • Podczas nacinania bliżej końcowych części legara można wykonać nieco głębsze nacięcia, ale należy upewnić się, że mieszczą się one w jednej czwartej głębokości legara.

Znacznie bezpieczniej jest nacinać większe legary, ale ponieważ większość legarów ma minimalną głębokość drewna ⅓ stopy, będziesz w stanie naciąć co najmniej pół cala (1,27 cm), co jest odpowiednie dla małych przewodów lub kabli. Jeśli legary mają nieco więcej niż 18 cm (7 cali), można wykonać nacięcie o głębokości około 2,54 cm (1 cal).

Pamiętaj, że najważniejsze jest uniknięcie naruszenia integralności strukturalnej legara, nawet jeśli oznacza to ograniczenie głębokości wycięcia.

Zmierz idealną średnicę wycięcia

Jeśli wycinasz otwory, aby pomieścić okablowanie, weź pod uwagę, że większość przewodów kablowych ma średnicę od 0,3 cala do 0,4 cala (0,76 – 1,02 cm). Jednak wiele kabli może wymagać więcej miejsca, aby przejść przez otwór.szorstkie nacięcia. Jak szerokie powinny być nacięcia?

Wybierając średnicę nacięcia, należy unikać patrzenia na kabel i wziąć pod uwagę zasady dotyczące względnej szerokości otworu. Idealna średnica powinna wynosić ¼ głębokości legara. Unikaj jednak wiercenia większym wiertłem tylko dlatego, że wycięcie mieści się w wytycznych i staraj się, aby wycięcia były wystarczająco duże, aby zmieściły się w nich kable.

Na przykład, jeśli głębokość legara wynosi 4 cale (10 cm), można wywiercić otwór o średnicy 1 cala (2,54 cm). Biorąc pod uwagę, że większość kabli będzie miała mniej niż pół cala (1,27 cm), a większość legarów jest grubsza niż 4 cale (10 cm), będziesz miał więcej niż wystarczającą głębokość, aby pomieścić większość kabli.

Idealna długość nacięcia

Podczas nacinania dolnej części legara należy zachować szczególną ostrożność, aby upewnić się, że długość nacięcia mieści się w wytycznych. Zbyt długie nacięcia spowodują rozerwanie legara i naruszą jego integralność strukturalną.

Maksymalna długość nacięcia wynosi jedną trzecią głębokości legara. Wszystko, co jest dłuższe niż ta długość, jest pęknięciem i jest niezgodne z Krajowymi Specyfikacjami Projektowymi z 1991 roku.

Czego unikać podczas nacinania dolnej części legara

Jeśli jesteś majsterkowiczem i masz pewne doświadczenie, możesz wykonać większość prac remontowych w domu bez profesjonalnego wykonawcy. Jeśli jednak zamierzasz ingerować w cokolwiek związanego ze strukturą domu, najlepiej najpierw skonsultować się z profesjonalistą.

Belki stropowe i podłogowe są integralną częścią konstrukcji budynku, dlatego ważne jest, aby przestrzegać wytycznych podczas ich nacinania lub wiercenia.

Oto kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, na które należy zwrócić uwagę podczas nacinania legarów:

  • Nigdy nie nacinaj zarówno górnej, jak i dolnej części legara. Nawet jeśli zauważysz, że górna część legara ma już nacięcia, najlepiej jest znaleźć inny sposób na przeprowadzenie przewodów, kabli lub rur.
  • Nigdy nie wykonuj wycięcia w odległości mniejszej niż 2 cale (5,08 cm) od innego wycięcia lub otworu, niezależnie od rozpiętości legara.
  • Nigdy nie wykonuj nacięć lub otworów w środku legara. Może to poważnie wpłynąć na jego integralność strukturalną, a nawet spowodować pęknięcie legara. Jeśli pęknie wystarczająca liczba legarów, sufit może się zawalić.
  • Zawsze staraj się wykonywać cięcia pod kątem, ponieważ nie osłabia to legara. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, można wykonać cięcia prostopadłe, pod warunkiem przestrzegania wytycznych dotyczących wysokości, szerokości i innych wymagań.

Jak naciąć górną część belki stropowej?

Przepisy budowlane w wielu obszarach zezwalają na nacinanie górnej części belki stropowej, ponieważ prawdopodobnie nie wpłynie to na integralność konstrukcyjną belki. Jednak w takich przypadkach obowiązują te same wymagania dotyczące nacinania dolnej części legara. [Dlatego niektóre belki stropowe są podwójne].

Nigdy nie nacinaj środkowej jednej trzeciej legara, nawet jeśli robisz to od góry. Ponadto należy przestrzegać tych samych wymagań dotyczących głębokości, szerokości i długości omówionych powyżej.

Jak wywiercić otwory w legarze

W niektórych przypadkach wycięcia nie wystarczą, aby pomieścić przewody lub kable, zwłaszcza jeśli masz do czynienia z cieńszymi legarami. Alternatywną metodą tworzenia szczelin na okablowanie jest wywiercenie otworów w legarach.

Wykonywanie otworów w legarach jest mniej ryzykowne i nie musisz się martwić o uszkodzenie mniejszych legarów, jeśli zastosujesz się do odpowiednich wytycznych. W rzeczywistości większość wykonawców preferuje wiercenie otworów w legarach, jeśli oznacza to uniknięcie ich nacinania.

Podczas wiercenia otworów ww legarze, należy przestrzegać pewnych wytycznych, w tym:

  • Nigdy nie wykonuj otworów o średnicy większej niż jedna czwarta wysokości legara. Jeśli głębokość legara wynosi 10,16 cm (4 cale), otwór powinien mieć maksymalną średnicę 2,54 cm (1 cal).
  • Otwory należy wiercić wyłącznie pośrodku legara. Wiercenie otworów zbyt blisko górnej lub dolnej części legara naruszy jego integralność strukturalną.
  • W przeciwieństwie do nacięć, można wiercić otwory w środkowej jednej trzeciej legara, ponieważ nacinanie jest bardziej ryzykowne niż wiercenie.
  • Zmierz rozpiętość legara, aby określić położenie otworów. Nie należy wykonywać otworów bliżej niż 0,25 rozpiętości legara w miejscu, w którym legar styka się z podporą. Należy również unikać wykonywania otworów w odległości większej niż 40% rozpiętości od końca legara.

Należy jednak pamiętać, że choć otwory są lepsze niż nacięcia, nie są one idealne, ponieważ zbyt wiele otworów może w pewnym momencie wpłynąć na wytrzymałość legara.

Jak wzmocnić osłabione legary?

Jeśli osłabiłeś legar, wykonując nacięcia i otwory w niewłaściwych miejscach lub wykonując zbyt wiele otworów, będziesz musiał wzmocnić legar, aby zachować integralność strukturalną budynku. Pozostawienie osłabionego legara jest niebezpieczne i może doprowadzić do zawalenia się sufitu.

Najlepszym sposobem na wzmocnienie uszkodzonego legara jest włożenie w szczelinę kawałka sklejki. Wybierz sklejkę ¾ cala, aby uzyskać optymalną wytrzymałość i użyj gwoździ lub śrub, aby przymocować drewno na miejscu.

Możesz również użyć tej metody do pękniętych połączeń, ale będziesz potrzebować grubszej sklejki. Konieczne będzie również wzmocnienie konstrukcji drewnem wzdłuż długości legara.

Jeśli jednak deski legara ugięły się lub są pęknięte, konieczna będzie wymiana całego legara. Pamiętaj, że legary mają kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności strukturalnej każdego budynku, więc nie idź na kompromis w kwestii ich jakości.

Podsumowanie

Nacinanie legara nie jest zalecane, ale w niektórych przypadkach może nie być innego wyjścia. Podczas nacinania legara należy zawsze przestrzegać wymagań dotyczących odpowiedniej głębokości, szerokości i długości, aby uniknąć uszkodzenia integralności strukturalnej budynku.

Ponadto należy unikać nacinania środkowej jednej trzeciej legara, ponieważ może to spowodować pękanie fasoli.

Może ci się również spodobać

Read More

Nasze recenzje

iPhone 16 może mieć super cienkie ramki

parseInt(e,10)}else d=!1;return d}()){var m=new Promise((function(e,t){!function n(){(new Date).getTime()-f>=c?t(Error(c+”ms timeout exceeded”)):document.fonts.load(h(i,'”’+i.family+'”),a).then((function(t){1parseInt(t,10)||536===parseInt(t,10)&&11>=parseInt(t,10))),t=r&&(w==g&&v==g&&y==g||w==b&&v==b&&y==b||w==x&&v==x&&y==x)),t=!t),t&&(E.parentNode&&E.parentNode.removeChild(E),clearTimeout(l),e(i))}var u=new n(a),m=new n(a),p=new n(a),w=-1,v=-1,y=-1,g=-1,b=-1,x=-1,E=document.createElement(„div”);E.dir=”ltr”,o(u,h(i, „sans-serif”)),o(m,h(i, „serif”)),o(p,h(i, „monospace”)),E.appendChild(u.a),E.appendChild(m.a),E.appendChild(p.a),document.body.appendChild(E),g=u.a.offsetWidth,b=m.a.offsetWidth,x=p.a.offsetWidth,function e(){if((new Date).getTime()-f>=c)E.parentNode&&E.parentNode.removeChild(E),t(Error(c+”ms timeout exceeded”));else{var n=document.hidden;!0!==n&&void 0!==n||(w=u.a.offsetWidth,v=m.a.offsetWidth,y=p.a.offsetWidth,d()),l=setTimeout(e,50)}}(),s(u,(function(e){w=e,d()})),o(u,h(i,'”’+i.family+'”,sans-serif’)),s(m,(function(e){v=e,d()})),o(m,h(i,'”’+i.family+'”,serif’)),s(p,(function(e){y=e,d()})),o(p,h(i,'”’+i.family+'”,monospace”))}))},e.exports=a}()},function(e,t,n){e.exports=n(2)},function(e,t,n){„use strict”;n.r(t);var o=n(0),i=n.n(o);!function(){if(-1!==document.cookie.indexOf(„fonts”)||!window.Promise)document.documentElement.classList.remove(„fonts-loading”),document.documentElement.classList.add(„fonts-loaded”);else{setTimeout((function(){var...
Czytaj dalej