Stolarstwo

Ważne środki ostrożności dotyczące dźwigów na placach budowy

W świecie budownictwa korzystanie z ciężkich maszyn, takich jak dźwigi, jest nieodzowne. Chociaż maszyny te zapewniają znaczne korzyści, mogą również stwarzać znaczne ryzyko, jeśli nie są odpowiednio używane. Dotyczy to w szczególności żurawi, które ze względu na swój rozmiar, moc i wysokość, jaką osiągają, mogą prowadzić do poważnych wypadków. Aby zminimalizować to ryzyko, ważne jest przestrzeganie zestawu środków ostrożności podczas obsługi żurawia, niezależnie od tego, czy został on zakupiony, czy pochodzi z firmy wynajmującej żurawie.

Potencjał spadających ładunków

Spadające ładunki mogą stanowić śmiertelne zagrożenie podczas pracy żurawia. Sama waga i wysokość, z której te ładunki mogą spaść, sprawiają, że jest to największe zagrożenie. Aby tego uniknąć:

Obliczanie obciążenia

Nigdy nie należy przekraczać maksymalnego udźwigu żurawia. Limit ten powinien być znany wszystkim operatorom i ściśle przestrzegany.

Kontrola całego osprzętu

Awarie olinowania są częstą przyczyną upadków ładunków. Dlatego też właściwa kontrola i konserwacja sprzętu do podwieszania ma kluczowe znaczenie.

Czysty obszar zrzutu

Upewnij się, że nikt nie pracuje pod lub w pobliżu ładunku. Ustanów i egzekwuj wolną strefę, w której ładunek jest przemieszczany.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego

  • Zachowaj bezpieczną odległość: Żuraw powinien zawsze znajdować się w odległości co najmniej 10 stóp od linii energetycznych.
  • Używaj obserwatora: Posiadanie drugiej osoby obserwującej odstęp między żurawiem a liniami energetycznymi może pomóc w uniknięciu kontaktu.
  • Nieprzewodzące bariery: Zainstalowanie nieprzewodzących barier może zapobiec przypadkowemu kontaktowi z liniami energetycznymi.

Uderzenie przez ruchy wahadłowe i zagrożenia

Ruch wahadłowy żurawia może być niebezpieczny dla pracowników znajdujących się w pobliżu. Aby tego uniknąć:

  • Nie zbliżać się do ładunku: Upewnij się, że wszyscy pracownicy znajdują się z dala od ładunku, gdy jest on podnoszony lub przemieszczany.
  • Używaj sygnalizacji: Korzystaj z pomocy przeszkolonego sygnalisty, który będzie kierował operatorem żurawia, zwłaszcza w ciasnych lub zatłoczonych miejscach.
  • Wyposażenie w urządzenia ostrzegawcze: Wyposaż żurawie w alarmy ruchu i światła ostrzegawcze, aby ostrzec pobliskich pracowników o ruchu żurawia.

Bezpieczeństwo transportu dźwigowego

Prawidłowy demontaż i montaż

Dźwigi powinny być demontowane i ponownie montowane pod okiem przeszkolonych specjalistów, zgodnie z instrukcjami producenta.

Zabezpieczanie luźnych części

Luźne części podczas transportu mogą być przyczyną wypadków. Luźne części należy zawsze odpowiednio zabezpieczyć przed przemieszczeniem.

Używaj odpowiednich środków transportu

Zawsze używaj pojazdu o odpowiedniej ładowności do przewożenia ciężaru i rozmiaru części żurawia.

Ryzyko wypadków z udziałem dźwigu i ich konsekwencje

Wypadki z udziałem dźwigów mogą być katastrofalne w skutkach, powodując poważne obrażenia, ofiary śmiertelne i uszkodzenia mienia. Mogą również prowadzić do znacznych opóźnień w harmonogramie budowy, kwestii prawnych i obciążeń finansowych. Aby uniknąć tych niepożądanych konsekwencji, bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

Korzyści ze współpracy z firmą wynajmującą dźwigi

Zaktualizowany sprzęt

Firmy wynajmujące często dysponują najnowszymi modelami dźwigów, które spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa.

Konserwacja i naprawa

Zazwyczaj świadczą usługi konserwacji i naprawy, zapewniając, że sprzęt jest zawsze w najlepszym stanie technicznym.

Szkolenie

Firmy wynajmujące mogą również zapewnić szkolenie operatorów, zapewniając, że Twój zespół jest w pełni przygotowany do bezpiecznej i efektywnej obsługi maszyn.

Skontaktuj się z firmą wynajmującą dźwigi, aby poprawić ich działanie i bezpieczeństwo

Czy jesteś gotowy, aby przenieść swoje projekty budowlane na wyższy poziom? Zabezpiecz swoje operacje, chroń pracowników i zwiększ produktywność, kontaktując się z firmą wynajmującą dźwigi już dziś. Dzięki wielu korzyściom – od nowoczesnego sprzętu po kompleksowe szkolenia – firma wynajmująca dźwigi może utrzymać zespół przygotowany do poruszania się po złożoności operacji dźwigowych z zachowaniem bezpieczeństwa i wydajności.

Może ci się również spodobać

Read More