Majsterkowanie

Energooszczędna ciepła woda

Systemy ciepłej wody odgrywają istotną rolę w australijskich gospodarstwach domowych. Świadczy o tym znaczna część energii zużywanej do ogrzewania wody. Produkt ten jest wykorzystywany w kilku częściach domu. Kuchnia, łazienka i pralnia znajdują się wysoko na tej liście. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.energy.gov.au/.

Biorąc pod uwagę, jak istotne są te systemy, korzystanie z nieefektywnych energetycznie opcji może być bardzo kosztowne. W rezultacie należy zbadać opcje energooszczędne. Dokładnie to ma na celu ten artykuł. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Odkrywanie opcji energooszczędnych systemów ciepłej wody użytkowej

Dla Australijczyków dostępnych jest kilka energooszczędnych systemów ciepłej wody. Jednak najlepsza opcja dla Ciebie i Twojego gospodarstwa domowego będzie zależeć od czynników, w tym potrzeb gospodarstwa domowego, klimatu, wpływu na środowisko, konserwacji, trwałości i kosztów. Ogólnie rzecz biorąc, niektóre z dostępnych opcji obejmują:

Systemy gazowe

Są one zasilane gazem ziemnym, więc powinny być rozważane tylko w obszarach, w których gaz ziemny jest bardzo łatwo dostępny. Mogą to być systemy akumulacyjne lub przepływowe. Opcja przepływowa jest bardziej energooszczędna, biorąc pod uwagę, że podgrzewa wodę w razie potrzeby. Ogólnie rzecz biorąc, jednym z głównych problemów związanych z tą opcją jest jej wpływ na środowisko. Gaz ziemny wykorzystywany do ich zasilania pozostawia znaczny ślad węglowy.

Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody

Ta opcja wyklucza potrzebę stosowania zbiorników magazynowych. Wynika to z faktu, że woda jest natychmiast podgrzewana, gdy przepływa przez jednostkę podgrzewacza. Ta opcja jest jedną z najlepszych pod względem efektywności energetycznej. Jednakże, jest to zazwyczaj rozwiązanie dla małych potrzeb. Zwykle nie jest to najlepsze rozwiązanie w sytuacjach dużego zapotrzebowania.

Elektryczna pompa ciepła

Wykorzystanie energii elektrycznej do ogrzewania jest tym, co ta opcja ma wspólnego z wyżej wymienioną opcją. Ale w przeciwieństwie do podgrzewacza przepływowego, ten działa ze zbiornikiem magazynowym. W rezultacie ogrzewanie nie odbywa się natychmiastowo. Działa poprzez przenoszenie ciepła z ziemi lub nawet powietrza za pomocą energii elektrycznej. Nie wypada źle pod względem efektywności energetycznej. Jednak pod tym względem elektryczne pompy ciepła nie są tak dobre jak systemy gazowe lub solarne.

Systemy solarne

Poza efektywnością energetyczną, systemy te wyróżniają się przyjaznością dla środowiska. Są one jednak w dużym stopniu zależne od nasłonecznienia, co czyni je nierealistycznymi dla niektórych części kraju, w których nasłonecznienie jest bardzo małe. Istnieją dwa główne typy systemów solarnych:

Kolektor płaski

Są to tradycyjne panele. Panele te absorbują ciepło słoneczne, które jest ostatecznie przekazywane do podgrzewania wody. W rezultacie ten typ jest bardzo zależny od światła słonecznego.

Kolektor próżniowy

Ta opcja umożliwia mieszkańcom chłodniejszych obszarów maksymalne wykorzystanie energii słonecznej do tego celu. Dzieje się tak dlatego, że jest on zaprojektowany do wychwytywania ciepła słonecznego za pomocą szklanych rur. Oprócz korzystania wyłącznie z systemów solarnych do ciepłej wody użytkowej, możliwe jest również zintegrowanie energii słonecznej z kilkoma innymi systemami. Ma to na celu zrekompensowanie okresów, w których słońce nie świeci. Gazowe i elektryczne dopalacze są zwykle wybieranymi opcjami dla tego rodzaju integracji.

Systemy pomp ciepła

Ta opcja jest bardzo energooszczędna. Jego wydajność jest taka, że wytwarza kilka razy więcej ciepła niż zużywanej energii. Co więcej, jest to odpowiednie rozwiązanie dla różnych rodzajów klimatu. Działa poprzez ogrzewanie za pomocą ciepła pobranego z otaczającego powietrza.

Wybór energooszczędnego systemu ciepłej wody użytkowej

Można rozważyć kilka systemów omówionych powyżej. Jednak niezwykle ważne jest, aby dokonać właściwego wyboru. Na właściwy wybór będą miały wpływ takie czynniki jak:

Potrzeby gospodarstwa domowego

Niektóre z omówionych wcześniej opcji są energooszczędne, o ile są wykorzystywane do małych potrzeb. Tego samego nie można powiedzieć o sytuacjach wysokiego zapotrzebowania. Elektryczne przepływowe podgrzewacze wody są tego najlepszym przykładem. Oznacza to, że musisz być świadomy swoich potrzeb przed wyborem którejkolwiek z opcji.

Wpływ na środowisko

Jak zdefiniować efektywność energetyczną? Czy definicja ta obejmuje rozwiązania przyjazne dla środowiska? Jeśli tak (a powinna), powinieneś wiedzieć, że niektóre z omawianych systemów ciepłej wody użytkowej nie są przyjazne dla środowiska. Najlepszym przykładem są systemy gazowe, które w znacznym stopniu przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też nie są one uważane za idealną opcję przez osoby, które rozważają tylko opcje przyjazne dla środowiska. Z drugiej strony, niektóre systemy są świetne, jeśli chodzi o przyjazność dla środowiska. Systemy solarne w postaci kolektorów płaskich lub próżniowych znajdują się bardzo wysoko na tej liście.

Lokalizacja i klimat

Na przykład, systemy solarne są skuteczne na obszarach, które są wystarczająco nasłonecznione. Wyklucza to części kraju, które nie pasują do tego opisu. Ogólnie rzecz biorąc, lokalizacja jest ważna przy dokonywaniu właściwego wyboru. Na przykład, należy upewnić się, że dostęp do gazu ziemnego nie będzie stanowił problemu w przypadku wyboru systemów gazowych.

Konserwacja

Nie należy myśleć wyłącznie o początkowych kosztach zakupu i instalacji systemu. Należy również wziąć pod uwagę koszty operacyjne, w tym koszty konserwacji. Jest to ważne, ponieważ niektóre opcje są łatwiejsze w utrzymaniu niż inne. Bez względu na to, na który system się zdecydujesz, właściwa konserwacja powinna być postrzegana jako priorytet, a to wymaga usług profesjonalistów. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat profesjonalnych usług konserwacyjnych.

Trwałość

Powinieneś być również zainteresowany tym, jak długo masz gwarancję korzystania z systemu gorącej wody. To w dużej mierze decyduje o tym, czy będzie to opłacalne, czy też będzie to strata czasu i zasobów.

Koszt

Jak przystępny cenowo jest system? Czy istnieją elastyczne struktury płatności? Czy istnieją zachęty rządowe, które pokrywają część kosztów? Odpowiedzi na te pytania mogą mieć wpływ na wybór.

Podsumowanie

Ciepła woda jest niezbędna dla gospodarstw domowych w Australii. W rezultacie sporo zużywanej energii idzie na podgrzewanie wody. Korzystanie z energooszczędnych rozwiązań do podgrzewania wody bardzo pomoże. W tym celu omówiono wiele kwestii związanych z tym tematem. Powinieneś dokonać właściwego wyboru systemu podgrzewania wody, biorąc pod uwagę kilka omówionych tutaj czynników.

Może ci się również spodobać

Read More